Naš tim čine 160 posvećenih uposlenika

Talent Quest

Talent Quest (TQ) je program koji smo pokrenuli s ciljem da mladim ljudima pružimo priliku da otkriju svoje potencijale, iskoriste maksimum svojih mogućnosti, kao i da poboljšaju svoje poslovne vještine i talenat.

Talent Quest predstavlja zbir programa osmišljenih da pomognu mladima u razvoju svojih poslovnih osobina i sposobnosti. Naš dugoročni cilj je razvoj uspješnih menadžera orijentisanih ka rezultatu na koje se može dugoročno računati.

Učešćem u našem Talent Quest programu, imaćete priliku da se u potpunosti upoznate sa svim detaljima posla kojim se bavimo i kojim se i vi možete baviti.

Na vašem malom putovanju kroz naše odjele, naučićete temelje logsitičkih procesa, nabavke, marketinga, prodaje, finansija, administracije, IT-a i upravljanja ljudskim resursima.

Online forma za aplikaciju

Stečeno obrazovanje

Radno i/ili volontersko iskustvo

Impresije praktikanata - učesnika u Talent Quest

Učešće  u  Talent  Quest  programu  je  velika  prilika  za  sve  mlade  ljude  koji žele  da  se  nakon  završenog  studija nastave  profesionalno  razvijati. Talent  Quest  program  je  za  mene  predstavljao  i  priliku  i  izazov.  Priliku  da implementiram  u  praksi  sve  ono što  sam  naučila  tokom  studija,  a  izazov  u  smislu  nošenja  sa  svakodnevnim poslovnim obavezama i zadacima. Svaki početak je težak, pa je tako i početak ovog programa za mene bio težak period, međutim ukoliko imate volju i želju da sve naučite, veoma brzo shvatite način poslovanja pa Vam posao više ne predstavlja obavezu nego zadovoljstvo. Vaš profesionalni razvoj prate i sve veće i odgovornije obaveze pa  prema  njima  i  shvatite  koliko  ste  se  zapravo  razvili  i  koliko  ste  unaprijedili  vlastite  vještine.  Osim svakodnevnih  poslovnih  izazova,  kroz  ovaj  program  imala  sam  priliku  da  upoznam  mnoge  relevantne  ljude  iz svijeta biznisa ali i da me stručno osposobljavaju vanjski saradnici. Stoga bih preporučila svima da se prijave na ovaj program jer ovo je prilika koju dobijete jednom u životu i koja se ne propušta.

Jasmina Maličević

Svjedoci smo sve većeg odliva mladih i perspektivnih kadrova iz BiH. Kompanija Megamix kao jedna od vodećih distributivnih firmi u BiH kroz program Talenent Quest (TQ) nudi mladim, ambicioznim i obrazovanim kadrovima šansu za svoje prvo zaposlenje u onom segmentu FMCG industrije za koji pokažu najveće interesovanje i sklonisti. Sam koncept je osmišljen da oni koji se odluče za TQ u toku godinu dana prođu kroz sve sektore ovog biznisa i specijaliziraju se u onom u kome mogu dati svoj najveći doprinos. Bio sam jedan od učesnika ovog programa i u vrlo kratkom roku, uz pomoć kolega i kroz program edukacija radio na svom profesionalnom usavršavanju te se profilisao za poziciju Junior KAM. Svim mladim ljudima preporučio bih da se prijave na TQ program koji nudi kompanija Megamix i da svoje profesionalno usavršavanje nakon školovanja nastave u ovoj prestižnoj kompaniji.

Ajdin Memišević

Talent Quest program kompanije Megamix definitivno je projekat koji bi trebale sve firme u našoj državi slijediti. Kroz ovaj program, za vrlo kratko vrijeme, sam naučila osnovne stvari svakog odjela koje jedna uspješna, ozbiljna firma posjeduje. Akcenat se stavlja na konstantnu edukaciju te se nagrađuje svaka inovativna ideja ili prijedlog. Porodična atmosfera je dodatni benefit ove firme te će vam pomoći da lako savladate strah koji većina nas ima prilikom prvog zaposlenja.

Šejla Ajanović